test

Sjekk el-anlegget ved boligkjøp

Det sies at beliggenhet, beliggenhet og beliggenhet er de tre viktigste faktorene når potensielle huskjøpere skal realisere husdrømmen. Men om huskjøperne blir blendet av fin utsikt og riktig gateadresse, kan åpenbare feil og mangler ved huset lett bli oversett.

Råte, fuktighet og trekkfulle vinduer er forhold som er relativt enkle å oppdage. Å sjekke det elektriske anlegget for eventuelle feil og mangler, er for mange mye vanskeligere. Du behøver ikke være elektriker for å få en relativ god oversikt over drømmehusets elektriske tilstand, men er du usikker kan det være smart å ta med en elektriker på befaring før du bestemmer deg. Husk at gamle elektriske anlegg trolig ikke er dimensjonert for moderne bruk, og at overforbruk kan resultere i brann.

 

Begynn med sikringsskapet

– Det første du bør gjøre på visning er å åpne sikringsskapet, sier fagsjef for el-sikkerhet i bransjeorganisasjonen NELFO, Bjørn Sørensen. – Sikringsskapet er ”hjertet” i det elektriske anlegget og bare ved å se om det er en ryddig kursoversikt, at skapet er rent og at sikringene ikke er misfargede gir en god indikasjon på om anlegget er ok. Det er heller ingen ulempe at det er installert jordfeilbrytere som kutter strømmen om det er en feil på en kurs.

– Er det unormalt varmt i sikringsskapet, og om det ikke er tett rundt kabelføringene inn i skapet, skal det ringe en bjelle, sier han. Et tett sikringsskap er en forutsetning for å hindre oksygentilførsel ved en eventuell brann i skapet. Sørensen advarer imidlertid av sikkerhetsmessige årsaker mot å rote inne i sikringsskapet med hånda. Det kan være livsfarlig!

 

Automatsikringer er tryggere

Eldre hus som er bygd før 1998, har ofte skrusikringer. – Skrusikringer trenger ikke å være en dårlig løsning, men vi anbefaler å skifte til allpolige automatsikringer. At automaten er allpolig vil si at den løser ut alle strømførende ledninger dersom automaten løser ut, sier Sørensen. Dette har en sammenheng med at automatsikringer gir mindre sjanse for støt og er sikrere på alle områder.

Les mer om dette her: Hva koster det å bytte sikringsskap, og er det egentlig nødvendig?

 

Kjøkken og bad

Kjøkken og bad er de neste stedene man bør gjøre en sjekk i følge Sørensen. – Det elektriske anlegget i disse rommene skal være jordet. Det farligste er om det er en blanding av jordet og ikke-jordet stikkontakter. I nyere hus som er bygd etter 1998, skal det være jordet strømnett over hele huset, men selv i gamle hus skal det være jord i kjøkken og bad, forteller han.

 

Vær nysgjerrig

– Mye er gjort om man er observant og legger merke til om det elektriske anlegget ser ”hjemmesnekret” ut ved at for eksempel lysbrytere står i ulike høyder, at åpne ledninger ikke er ”buklete” montert og selvfølgelig at det ikke finnes åpne koblingsbokser og mystiske ledninger som stikker ut av veggen, sier han.

– Finner du en stikkontakt i eller farlig nær dusjen bør alarmen gå. Kjøper bør også gjøre seg opp en mening om det er tilstrekkelig antall kurser og uttak. Om det er få stikkontakter, vil dette til syvende og sist kunne være en sikkerhetsrisiko i og med at det da trolig vil bli benyttet unødvendige mange skjøteledninger. Les om trygg bruk av skjøteledninger her.

– Det kan også være lurt å spørre tidligere huseiere hva som er normalt strømforbruk og sammenligne det hva som vanlig for tilsvarende hus, sier Sørensen. – En slik opplysning sier vel så mye om det er et potensial for energiøkonomiske tiltak.

 

Manglende dokumentasjon

Dagens el-forskrifter, som ble innført i 1999, sier at det skal foreligge en samsvarserklæring på det elektriske anlegget. Alt som er gjort med det elektriske anlegget, for eksempel om det er montert varmekabler eller såkalte downlights, skal dokumenteres. – Om selger ikke kan legge frem godkjent dokumentasjon undertegnet av elektriker, kan dette sees på som et avvik som vil bli påtalt ved en eventuell offentlig kontroll av anlegget.

– Samsvarserklæring er et verdipapir som alltid skal følge anlegget. Erklæringen er en garanti på at installasjonen er utført i henhold til forskriftens krav og skal blant annet beskrive oppdragets omfang og at anlegget er kvalitetssikret.

 

Regelmessig kontroll

– Normalt bør et elektrisk anlegg kontrolleres hvert femte år. Det er derfor naturlig å spørre selger om når anlegget sist ble kontrollert og om det foreligger dokumentasjon på dette. En slik sjekk koster i underkant av 2.000 kroner og kan være en god investering for de som skal selge sin bolig.

Slik avslører du svakheter i el-anlegget:

  • Skrusikringer forteller at anlegget er gammelt – tåler det moderne forbruk?
  • Unormalt varme sikringer tyder på at kursen er overbelastet.
  • Stikkontakter og ledninger som er brunsvidde eller løse, er et dårlig tegn.
  • Mange skjøteledninger og kontakter er et varsku

  • Anlegg som ikke er skiftet eller oppgradert de siste 20 årene kan ha for liten kapasitet for dagens bruk og bety økt fare for brann
  • Tekniske kurser til kjøkken og våtrom bør være minst 16 amp.
  • Komfyrkurser bør være minst 20A
  • Sjekk også om kurser, sikringer og brytere i sikringsskapet er godt merket.
  • Overspenningsvern betyr økt trygghet

Dokumentasjon er verdipapirer

Bransjen har utarbeidet en standard for dokumentasjon av det elektriske anlegget i privatboliger. Disse går under betegnelsen “5 Sikre.

1. Risikovurdering

Rapport som sier noe om at det er foretatt faglige kvalifiserte vurderinger slik at installasjonen skal bli sikker å bruke

2. Kursfortegnelse
Beskrivelse av anlegget hvor det blant annet beskriver hor og til hva de forskjellige kurser går til. Dette er en sentral del. Kursfortegnelsen skal henge i sikringsskapet

3. Sluttkontroll
Rapport som bekrefter at det er foretatt en kontroll av el-anlegget etter utført arbeid

4. Utstyrsdokumentasjon
Dokumentasjon på utstyrsenheter som gjør det mulig å vurdere om dette er i samsvar med regelverket

5. Samsvarserklæring
Erklæring som garanterer at installasjonen er utført i henhold til forskriftens krav