test

Elkontroll ved salg av bolig

Når du skal selge bolig, er det lurt å ha gjennomført elkontroll. Da vil du kunne få påvist feil og mangler ved det elektriske anlegget som du kan få utbedret før visning og salg. Da vil boligen fremstå mer attraktiv, og du vil unngå tvistesaker i ettertid av salget. 

elkontroll bolig

Hva er en elkontroll?

En elkontroll skal gi deg full oversikt over tilstanden til det elektriske anlegget, eventuelle feil og mangler, og anbefalinger om hvilke tiltak du kan gjøre for å forbedre sikkerheten. Hensikten er å forsikre deg om at hele boligens elektriske anlegg, inkludert stikkontakter, belysning og sikringsskap, er godt vedlikeholdt, og at brannslukningsapparater og røykvarslere fungerer optimalt. Slik reduseres faren for brann, og du og din familie kan føle dere trygge i hjemmet.

Det finnes ulike standarder for elkontroll, og det er viktig at kontrollen gjennomføres av en som er sertifisert og godkjent i henhold til kravene. 

For sjekk av boligens sikkerhet, finnes en standard som heter NEK 405-2. Denne kontrollen koster 2 850 kroner for leiligheter opptil 150 kvadratmeter, og 3 850 kroner for enebolig, rekkehus og tomannsbolig. Prisen forutsetter én boenhet, utleieleilighet kommer i tillegg. 

Ny lov ved salg og overtakelse

Dersom du skal selge boligen, er det derimot en mer dyptgående elkontroll du trenger. Etter at den nye avhendingsloven trådte i kraft i juni 2022, er NEK 405-2 ikke lenger gyldig dersom det skulle oppstå en tvistesak ved salg og overtakelse. 

Lovendringens hensikt var å skape en tryggere handel på boligmarkedet, og gi kjøper bedre informasjon om eiendommens tilstand. Derfor er det ikke lenger mulig å selge boligen «som den er». Nå pålegges selger et større ansvar for at feil og mangler ved det elektriske anlegget oppdages før salget. Imidlertid har myndighetene ikke tatt høyde for en tilstandsrapport som beskriver el-anleggets tilstand godt nok. På bakgrunn av dette har antallet tvistesaker mellom selger og kjøper økt betraktelig, da det kun var den eldre standarden NEK 405-2 som var gjennomført.

Derfor er det nå kommet en ny standard for elkontroll som fritar selger for ansvar ved det elektriske anlegget: NEK 405-2-3 Avhending Bolig. Dette er den nye standarden for elkontroll ved salg av bolig. Denne kontrollen utføres for at selger av bolig skal kunne dokumentere tilstanden på den elektriske installasjonen overfor en potensiell kjøper slik at man unngår en tvist i ettertid. 

Etter gjennomført kontroll mottar eieren av anlegget rapporten på e-post, slik at denne kan legges med i prospektet. 

Pris på elkontroll 405-2-3 Avhending Bolig

Under 50 kvadratmeter: 11 000 kroner

50-100 kvadratmeter: 15 000 kroner

100-150 kvadratmeter: 19 000 kroner

150-200 kvadratmeter: 23 000 kroner

Prisen forutsetter én boenhet, utleieleilighet kommer i tillegg.

Elektriker’n Majorstua har sertifiserte kontrollører som kan utføre både standard elkontroll og elkontroll for Avhending Bolig. Ta kontakt i dag!