test

Omexom (tidligere Infratek og Hafslund Infratek) har bygget mye infrastruktur i Norge. Da spesielt strømnettet, veibelysning og fibernett. De har hovedansvar for å ta stikkprøvekontroll av elektriske anlegg i boliger og bedrifter.

Dette utføres for DLE (Det lokale eltilsyn) i Hafslund Nett, som er pålagt å utføre dette av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap.

Nærbilde av automatsikringer i et sikringsskap

 

Tilsyn i bedrifter

Har du hatt besøk av Infratek i din bedrift vil du etter elkontrollen få tilsendt en tilsynsrapport om både internkontroll og elanlegg. Er det avdekket avvik som krever utbedring, vil du få varsling om vedtak og en frist. I tilfeller med alvorlige feil kan det bli hastevedtak, og Omexom kan frakoble hele anlegget. Spesielt hvis det er direkte berørings- og brannfare. Ofte vil de be deg skaffe en elektriker innen få dager og rette feilen.

Våre elektrikere reparerer og utbedrer feil i dine elektriske installasjoner/ utstyr. Vi sender melding til DLE og avslutter saken for deg.

 

Tilsyn i private boliger

Du mottar varsel om tilsyn av ditt elanlegg noen uker i forkant. Kontrollen tar som regel 1 time og strømmen må også kobles ut noen minutter.

Et oversiktlig sikringsskap med oppdatert kursbetegnelse

Et oversiktlig sikringsskap med oppdatert kursbetegnelse er noe som gjør jobben lettere for både DLE og deg som eier anlegget.

Noe av det som sjekkes er bl.a. sikringsskapet, jording, matriell, bruk av apparater og utstyr. Når kontrollen er avsluttet mottar du en tilsynsrapport. Får du pålegg om å rette feil og mangler kan du kontakte Elektriker’n Majorstua. Etter at arbeidet er utført, rapporter vi til DLE og avslutter saken.

Ring oss eller fyll ut kontaktskjema