test

Vi utfører el-sjekk/ el-kontroll på både private boliger og bedrifter/ næringsbygg.

Når du bestiller en el-sjekk av Elektriker’n Majorstua får du et sikkert bilde av hva du må gjøre hvis noe er farlig, uøkonomisk eller upraktisk.

Hender til en elektriker som installerer stikkontakt, nærbilde.

 

Hva sjekkes ved el-sjekk?

Det første elektrikeren gjør er å sjekke for varmegang i ledninger og sikringer. Vi måler også etter jordfeil, og om elektrisk utstyr som skal være jordet er tilkoblet jordete kontakter.

I tillegg sjekker vi om det er jording i lamper og stikkontakter og at det er nok kurser i anlegget med tanke på fare for overbelastning.

Vi tar også en del stikkprøver og sjekker tilkoblinger i stikkontakter, brytere, koblingspunkt og i lamper.

Er det downlights i anlegget sjekker vi også disse, da det har vært mye varmegang og branner pga feil montering og bruk.

For større el-anlegg vil en el-kontroll også innebære:

  • Beregninger av kortslutningsstrømmer
  • Spenningsfall
  • Selektivitet
  • Overgangsmotstand til jord
  • Termografering

For eneboliger og leiligheter med kun ett sikringsskap, trenger man i følge NEK 400:2010 ikke en like omfattende el-sjekk. “Hensikten er at det skal foretas en konkret gjennomgang og vurdering av el-sikkerheten i den enkelte installasjonen, og at resultatet av dette skal settes ned på et papir.”

En stikkontakt som har tatt fyr på grunn av varmegang

Feil dimensjonering på ledninger og dårlig tetninger rundt kabler inne i vegger er vanskelig å oppdage uten spesialverktøy.

 

Husk samsvarserklæring og teknisk dokumentasjon

Når et el-anlegg installeres skal det foreligge samsvarserklæring og teknisk dokumentasjon. For at elektrikere i ettertid skal kunne gjøre vedlikehold og endringer krever foreskriftene at slik dokumentasjon alltid er hos eier av anlegget. Les mer om hvorfor samsvarserklæring er viktig her.

En slik beskrivelse vil vanligvis ha informasjon om:

  • Type kretser og sammensetning i det elektriske anlegget
  • Kretsskjema med informasjon om komponentene
  • Data om vern, frakoblings- og bryterutstyr og plassering

For de aller fleste hjem er denne informasjonen på kursfortegnelsen i sikringsskapet. 

Mangler du slik dokumentasjon kan vi hjelpe med å få alt forskriftsmessig på plass. 

 

Ring oss i dag for elsjekk

Vi kontrollerer at el-anlegget ditt er slik det skal være.

Vi er autorisert elektroentreprenør og i tillegg Nemko-godkjent el-kontrollør.

En av tre norske boliger har el-anlegg som er beregnet for et forbruk tilsvarende en bolig på 70-tallet. Dette er anlegg som ikke er tilpasset ditt moderne strømforbruk, og som har gått ut på dato.

I Norge skyldes 40 prosent av alle boligbranner feil på det elektriske anlegget.

Har du tenkt på at:

NELFO har laget en god brosjyre om hva du som boligeier kan se etter før en el-sjekk.

Sjekk ditt elektriske anlegg

Vi kan også tilby en utvidet el-sjekk, les mer om dette på www.fastelektrikerne.no

Ta kontakt i dag: