test

Fjerne is og snø i oppkjørselen, trappa og i den bratte bakken opp til boligen? Vi har varmekabler for utendørsbruk som effektivt gir deg en isfri vinter.

Varmekabler i oppkjørsel som smelter vei i snøen

 

For å legge varmekabler i en oppkjørsel må det utføres noe grunnarbeid. Underlaget må være avrettet og bestå av f.eks. asfalt, betong, steinmel eller lignende. Deretter kan man legge asfalt, skifer eller belegningsstein over. Husk å ta hensyn til avløp og kummer slik at vannet renner vekk. Termostatstyring gjør at du bruker minst mulig strøm på å fjerne snøen.

 

Varmekabler i oppkjørsel som smelter vei i snøen

 

Fjerne is i trapper

Har du en trapp som kan påstøpes eller flislegges kan vi installere varmekabler under. Det anbefales 300 watt pr kvm. Det viktigste ved installasjon av varmekabel i trapper er å unngå at kantene på trinnene blir glatte. Dette løser vi ved å legge kablene nærme trappenesen.

 

Tak og takrenner

De fleste boliger i Norge har skråtak, men mange har flate tak konstruert for å tåle store snømengder. Uansett er det ikke ønskelig med tung, våt snø på taket. Tusenvis av boliger/ hytter i Norge får skader på taket hvert år pga snø og is. Mange av skadene forårsaket av manuell snømåking. Forebygg med å installere snøsmeltingsanlegg. Istapper på takrenner er til fare for forbipasserende. Vi installerer frostsikring på rør og takrenner som hindrer dannelse av istapper og tette nedløpsrør.

Fjerne istapper med varme

 

Slapp av når kuldegradene kommer. Ta kontakt med oss i planleggingsfasen.