test

Samtlige virksomheter som er registrert i Brønnøysund og benytter seg av elektriske anlegg eller utstyr, skal ha et internkontrollsystem (IK-system). Under denne kategorien finner vi blant annet sameier og borettslag. Et internkontrollsystem skal ivareta elsikkerheten og forebygge bann og ulykker med elektrisk årsak. Det innebærer å innføre rutiner, mål og tiltak med HMS i sentrum.

Vi vet at svært mange virksomheter sliter med å få dette på plass. Derfor tilbyr vi hjelp til å få på plass de mest krevende momentene et IK-system skal inneholde. Da sender vi over en el-kontrollør som gjennomfører en el-kontroll for å avdekke feil og mangler, for deretter å gi råd for hvordan å oppnå optimal elsikkerhet. Les mer om hvordan en el-kontroll fungerer her.

Elektriker’n Majorstua tilbyr også serviceavtaler for sameier og borettslag slik at dere raskt og enkelt kan få assistanse dersom problemer skulle dukke opp. Med en serviceavtale får man rabatterte priser som også kan gjelde beboerne. I dag er det ca. 400 sameier og borettslag som bruker oss fast til dette.

Ta kontakt i dag!