test

Dyrt utstyr uten overspenningsvern?

Er du bitt av flatskjermbasillen, eller har flere dyre PC-er, hvitevarer og annet koblet på strømnettet? Mye av dette ”tar kvelden” om det blir litt overspenning på nettet inn til din bolig. Utstyret er så følsomt at det fort blir ødelagt av lynnedslag, strømbrudd eller feil i strømforsyningen.

Med et overspenningsvern slipper du å bekymre deg for brann og skader på utstyr. Du trenger heller ikke å trekke ut støpslet i tordenvær, for så å programmere om klokker og andre innstillinger på apparatene når du setter i støpslet igjen. Du bør forsikre deg om at du har et overspenningsvern i både sikringsskapet og på utsatte kurser.

 

Montering

Et grovvern monteres i sikringsskapet og beskytter mot de litt større spenningspulsene og leder disse til jord. Den andre typen er de som plugges i stikkontakten på særlig følsomme elektriske apparater. Disse beskytter mot små rester som overspenningsvernet ikke har tatt vekk. Pluggvern kan du montere selv. Husk at kontakten må være jordet. Selv med et riktig montert overspenningsvern, kan små restspenninger forplante seg videre til følsomt elektrisk utstyr. Det er derfor viktig å supplere med FG-godkjent finvern, det vil si pluggbare vern som monteres direkte på stikkontakten.

Prisen på montering av overspenningsvern ligger på ca. 3.000 kroner ferdig installert. Da vil du få total beskyttelse av hele det elektriske anlegget.

Vern som monteres direkte på stikkontakten, såkalt finvern, koster omtrent 250 kroner.