test

Unngå uhyggelige overraskelser med servicesjekk

Elektriske installasjoner har en levetid på omtrent 20 år, men – og her snakker vi om et stort men – kun om installasjonen blir regelmessig gått over av en registrert elektroinstallatør. Et elektrisk anlegg som putrer og går i 20 år uten noen form for tilsyn er ikke et sikkert anlegg.

Ikke bare kan man risikere å støte på uhyggelige overraskelser økonomisk, det kan også oppstå livsfarlige situasjoner. Det kan servicesjekk være med på å forhindre.

 

Hva inngår i en servicesjekk?

Med regelmessig servicesjekk vil bedriften, sameiet eller borettslaget få god oversikt over tilstanden til de elektriske installasjonene, samt få råd og løsninger på hvordan å bedre elsikkerheten og samtidig spare strøm. Hver servicesjekk inneholder:

1. Sjekk av alle varmekabler

Alle varmekabler, om de så befinner seg i takrenner, på stier eller i innkjøringer, blir inspisert for å passe på at termostater er riktig innstilt. Vi kommer ofte over varmekabler som står på når det ikke trengs og forårsaker unødvendig store strømutgifter.

2. Visuell sjekk av det elektriske anlegget

Vi forsikrer oss om at det ikke finnes noen løse ledninger eller defekte stikkontakter, brytere, koblingsbokser, lamper og lignende.

3. Kontroll av hovedtavler

Berøringsbeskyttelse, varmegang og merking blir kontrollert slik at alt er som det skal.

4. Målinger

Vi gjennomfører kontrollmålinger av jordkontinuitet, jordfeil, kortslutningsstrømmer etc. Basert på vår lange erfaring i bransjen vet vi at det ofte kan oppstå problemer her.

5. ENØK

Vi går over potensial for strømsparing og kommer med forslag til forbedringer. Eksempler på strømsparende tiltak er sensorstyring av belysning, bedre styring av varmeovner og varmekabler, montering av LED-pærer, LED-armaturer, fotoceller, timer og lignende.

servicesjekk

Full kontroll: Få god oversikt over tilstanden til de elektriske installasjonene med servicesjekk.

Les også: Derfor bør du skaffe deg et overspenningsvern

 

Hva er forskjellen på internkontroll, el-kontroll og servicesjekk?

Alle virksomheter, herunder borettslag, sameier, enmannsbedrifter og organisasjoner, som benytter seg av elektriske anlegg eller utstyr, er pålagt å ha et internkontrollsystem som forebygger brann og ulykker med elektrisk årsak. Systemet skal ivareta elsikkerheten og forhindre at problemer overses og ikke blir tatt tak i. Det skal altså innføres rutiner, mål og tiltak med helse, miljø og sikkerhet i sentrum.

En elektroinstallatør kan hjelpe til med å få på plass alle elementene en IK skal inneholde ved å gjennomføre el-kontroll. Her avdekkes eventuelle feil og man får råd om hvordan gå frem for å opprettholde optimal elsikkerhet.

Servicesjekken derimot fokuserer ikke bare på elsikkerheten, men også på det å spare strøm. De elektriske installasjonene i virksomheten blir kontrollert og sjekket for å sikre lengst mulig levetid og sikkerhet, i tillegg til å se etter strømsparende tiltak. Etter servicesjekken får virksomheten utdelt en skriftlig rapport med anbefalinger og eventuelle avvik.

Les også: Effektiviser arbeidsplassen med lysstyring

 

Kom problemene i forkjøpet med serviceavtale

Elektriker’n Majorstua har i dag omtrent 400 fornøyde sameier og borettslag som kunder, og flere av disse har vi inngått samarbeidsavtale med. Bor du i et sameie eller borettslag kan det godt hende du har tilgang på rabattavtaler og fordelspakker om en slik avtale er inngått. Om ikke er det bare for styret å ta kontakt med oss, så hjelper vi gjerne til med dette.

En serviceavtale gjør at du alltid har full oversikt over tilstanden til de elektriske installasjonene i virksomheten, og muliggjør det å komme problemene i forkjøpet. En svært praktisk og økonomisk løsning i lengden altså!

 

Klikk her for å ringe oss nå

(Telefon åpen mandag-torsdag kl. 8-16, fredag kl. 8-15)