test

Infratek Elsikkerhet kommer på besøk. Hva vil skje da?

På tide med en kontroll av ditt elektriske anlegg? Dersom Infratek Elsikkerhet kommer på besøk er det et par ting du bør forberede.

Infratek Elsikkerhet AS er et selskap som tilbyr kontroll- og informasjonstjenester til Det lokale eltilsyn (DLE). Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap legger hvert år føringene for disse tjenestene, og DLE må deretter jobbe for å redusere antall skader og ulykker med elektrisk årsak.

Vi kan si det på en enklere måte: Infratek Elsikkerhet utfører kontroller av elektriske anlegg i boliger, fritidsboliger og næringsbygg på vegne av DLE. Kontrollen er dekket gjennom nettleien til ditt nettselskap, så den koster ingen ting ekstra. Mange mottar et varsel om at Infratek Elsikkerhet planlegger å komme på et kontrollbesøk, og da lurer flere på hva man kan forvente seg.


Les varselet for å sjekke om dagen passer

I varselet du mottar i forkant av kontrollbesøket vil det stå viktig informasjon. Du vil blant annet få oversikt over hvilken virksomhet som skal etterses, hvilken inspektør som kommer på besøk og når besøket vil finne sted. Dersom tidspunktet ikke passer for deg må du sørge for å kontakte inspektøren som skal komme direkte, slik at dere kan finne en ny tid. Kontaktinformasjonen skal være oppgitt i varselet.


Forberedelser før kontrollbesøket

Et besøk fra Infratek Elsikkerhet vil gå mer smidig og effektivt dersom du gjør visse forberedelser. Noter ned eventuelle problemer du har hatt med det elektriske anlegget eller med elektriske apparater den siste tiden, slik at du kan gi beskjed til inspektøren under inspeksjonen. Han vil da enklere kunne undersøke hva årsakene bak kan være. Det er også verdt å nevne hvorvidt du nettopp har flyttet inn, om boligen er gammel eller ny og om du har fått utført arbeid på det elektriske anlegget nylig.

Du trenger ikke sette i gang med en storrengjøring før du får besøk fra Infratek Elsikkerhet, men det kan lønne seg å gjøre sikringsskap og eventuelle sikringer på loftet lett tilgjengelig – for effektivitetens skyld. Husk også å ha samværserklæring og dokumentasjon tilgjengelig.

Noen må også være tilstede i boligen når kontrollen foregår. Det beste er at personen i husholdningen med best oversikt over det elektriske anlegget er der, slik at han eller hun kan svare på eventuelle spørsmål. Du vil også kunne få informasjon på stedet dersom inspektøren finner noen feil eller mangler. Kan man ikke være der selv er det viktig å finne noen som kan være der på dine vegne.

"

Slik foregår en vanlig kontroll

Når en kontrollør kommer på besøk til deg vil det bli utført ulike målinger og en visuell sjekk av ditt anlegg. Dette er også en fin mulighet for mange å tilegne seg gode råd og informasjon rundt elsikkerhet. Det vil også bli gjort en kontroll på spenningsløst anlegg, som vil føre til at du mister strømmen en liten stund.

Kontrolløren vil blant annet sjekke inntakssikringer, sikringsskap, skjøteledninger, bruk av elektriske apparater og utstyr, jordingsanlegg og defekt materiell. Det vil være behov for at kontrolløren får fri tilgang til hele boligen, slik at alt kan sjekkes nøye. Har du hybler eller utleieleiligheter som er forbundet til boligen må disse også åpnes.

En vanlig kontroll vil ta mellom 30-60 minutter, men sett gjerne av ekstra tid. Det vil alltid være individuelt hvor lenge en kontrollør har behov for å undersøke boligen din, så det er viktig å ikke legge planer for tett opp mot kontrollen.

Les også: Derfor bør du skaffe deg et overspenningsvern


Hva skjer etter besøket?

Når kontrollen er gjennomført vil du motta en rapport som viser resultatet av tilsynet. Har det blitt avdekket mangler eller feil vil dette stå oppgitt i rapporten med en god forklaring. Du vil også få en frist til å rette opp disse manglene eller feilene, og det må en installasjonsvirksomhet ta seg av. Når det har blitt gjort skal de også sende en melding om at situasjonen er bedret til DLE, eller til Infratek Elsikkerhet. Til sist skal du motta en bekreftelse på at saken er avsluttet.

Det vil også være mulig å be om utsettelse for utbedring av mangler eller feil. Fristen vurderes utfra enkelte tilfeller, men avhenger i stor grad av hvilke mangler og feil som har blitt oppdaget.

Du vil også motta en rapport selv om kontrollen ikke avdekket avvik eller problemer. Her skal det da stå at saken er avsluttet, og du vil ikke trenge foreta deg noe mer. Likevel kan det være anmerkninger eller anbefalinger i rapporten det er lurt å se nærmere på. Disse kan være viktige for videre elsikkerhet, og dersom du får tips som kan bedre sikkerheten i hjemmet vil det alltid være fornuftig å ta en prat med din elektriker slik at disse imøtekommes.

EM Elektro har lang erfaring med rapporter fra Infratek Elsikkerhet, og vet hvordan vi enklest skal utbedre ulike behov. Ta kontakt med oss dersom du trenger hjelp etter kontrollbesøk!

Vær også klar over at kontrolløren kun tar en kjapp gjennomgang av ditt el-anlegg. Det er ingen fullverdig el-kontroll, og det er som regel mange feil og mangler på el-anlegget som ikke blir avdekket ved en slik gjennomgang. Ofte er det våre elektrikere som oppdager forhold som kan gjøre el-anlegget ditt tryggere.

 

Klikk her for å ringe oss nå

(Telefon åpen mandag-torsdag kl. 8-16, fredag kl. 8-15)