test

Vi utfører el-sjekk/ el-kontroll på både private boliger og bedrifter/ næringsbygg.

Når du bestiller en el-sjekk av Elektriker’n Majorstua får du et sikkert bilde av hva du må gjøre hvis noe er farlig, uøkonomisk eller upraktisk.

Hva sjekkes ved el-sjekk?

Det første elektrikeren gjør er å sjekke for varmegang i ledninger og sikringer. Vi måler også etter jordfeil, og om elektrisk utstyr som skal være jordet er tilkoblet jordete kontakter.

I tillegg sjekker vi om det er jording i lamper og stikkontakter og at det er nok kurser i anlegget med tanke på fare for overbelastning.

Vi tar også en del stikkprøver og sjekker tilkoblinger i stikkontakter, brytere, koblingspunkt og i lamper.

Er det downlights i anlegget sjekker vi også disse da det har vært mye varmegang og branner pga feil montering og bruk.

For større el-anlegg vil en el-kontroll også innebære:

 • Beregninger av kortslutningsstrømmer
 • Spenningsfall
 • Selektivitet
 • Overgangsmotstand til jord
 • Termografering

For eneboliger, leiligheter med kun et sikringsskap trenger man i følge NEK 400:2010 ikke en like omfattende el-sjekk. «Hensikten er at det skal foretas en konkret gjennomgang og vurdering av el-sikkerheten i den enkelte installasjonen, og at resultatet av dette skal settes ned på et papir.»

Feil dimensjonering på ledninger og dårlig tetninger rundt kabler inne i vegger er vanskelig å oppdage uten spesialverktøy.

Feil dimensjonering på ledninger og dårlig tetninger rundt kabler inne i vegger er vanskelig å oppdage uten spesialverktøy.

 

Når et el-anlegg installeres skal det foreligge samsvarserklæring og teknisk dokumentasjon. For at elektrikere i ettertid skal kunne gjøre vedlikehold og endringer krever foreskriftene at slik dokumentasjon alltid er hos eier av anlegget.

En slik beskrivelse vil vanligvis ha informasjon om:

 • Type kretser og sammensetning i det elektriske anlegget
 • Kretsskjema med informasjon om komponentene
 • Data om vern, frakoblings og bryterutstyr og plassering

For de aller fleste hjem er denne informasjonen på kursfortegnelsen i sikringsskapet. 

Mangler du slik dokumentasjon kan vi hjelpe med å få alt forskriftsmessig på plass.

Ring oss i dag for elsjekk.

Vi kontrollerer at el-anlegget ditt er slik det skal være
Vi er autorisert elektroentreprenør og i tillegg Nemko godkjent el-kontrollør.

En av tre norske boliger har el-anlegg som er beregnet for et forbruk tilsvarende en bolig på 70-tallet. Dette er anlegg som ikke er tilpasset ditt moderne strømforbruk, og som har gått ut på dato.

I Norge skyldes 40 prosent av alle boligbranner feil på det elektriske anlegget.

Har du tenkt på at:

 • Å investere i et nytt og moderne sikringsskap er en enkel måte å gjøre hjemmet ditt tryggere på?
 • Å ha overspenningsvern ofte er nødvendig?
 • Overdrevent bruk av skjøtekabler kan være farlig?

NELFO har laget en god brosjyre om hva du som boligeier kan se etter før en el-sjekk.

Sjekk ditt elektriske anlegg

Vi kan også tilby en utvidet el-sjekk, les mer om dette på www.fastelektrikerne.no