test

Sikringsskap med lysbuevern: alt du trenger å vite om AFDD+

Har ditt sikringsskap lysbuevern? Hvis ikke er dette noe du bør installere. AFDD+ er en helt ny jordfeilautomat med lysbuevern, som gjør boligen din mer brannsikker. 

Det har rukket å bli noen år siden EATON lanserte xDigital i 2012, som var den første digitale jordfeilbryteren i verden. Siden da har sikringsskap verden over tilsynelatende stått i ro hva gjelder videreutvikling, men i kulissene har Eaton jobbet med et spennende prosjekt. Det har de endelig lansert – og det heter AFDD+.

 

Hva er lysbuevern?

En lysbue, også kjent som en elektrisk lysbue eller gnist, er definert som en buet strømbane som går mellom to strømførende metall- eller kullstifter i luft (SNL). Enkelt forklart er dette et resultat av en rask frigjøring av energi. Dette kan skape varmegang, og i verste fall personskader eller brann. Med andre ord, noe som bør unngås for enhver pris. Her kommer lysbuevern inn. Et lysbuevern gjør at strømmen kuttes før det oppstår en lysbue.

 

En digital revolusjon i sikringsskapet

Ifølge tall fra Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB), er så mange som 30% av alle branner i Norge som er forårsaket av lysbuer eller varmegang som fører til lysbue. AFDD+ er en jordfeilautomat som vil bidra til en sterk reduksjon i dette tallet ved å redusere forekomsten av lysbuer, også kjent som en gnist. Jordfeilautomaten er en kombinasjon av sikring og jordfeilbryter, som begge beskytter mot brann. Installasjonen er en alt-i-ett løsning, som slår ut på både jordfeil (RCCB), lysbuer (AFDD), kortslutning og overstrøm (MCB) på strømnettet.

Grunnen til at det er nødvendig med lysbuevern i tillegg til en jordfeilbryter, er at en lysbue vil kunne nå ekstremt høye temperaturer selv om spenningen er så lav at en ordinær jordfeilbryter ikke slår ut. Dermed vil det kunne oppstå varmegang, som potensielt fører til brann.

 

Hvorfor har det tatt så lang tid å utvikle AFDD+?

Hittil har det ikke fantes noen kommersiell teknologi som har kunnet beskytte mot lysbuer, fordi det har vært en avansert og kostbar installasjon. Heldigvis lever vi i en tidsalder hvor elektronikk bare blir billigere, og nå har det endelig blitt mulig for EATON å utvikle et produkt som har et pris- og ytelsesnivå som er tilpasset den enkelte forbrukers hverdag.

 

Pluggbart utstyr er mest utsatt for lysbue

Blant de typiske tingene vi har i hjemmet, er det spesielt pluggbart utstyr som opplever lysbuer. Dette er for eksempel varmeovner, hvitevarer og brunevarer med feil i tilkoblingspunktene. I tillegg vil det være fare for branntilløp forårsaket av uforsiktig håndtering av kabler og stikkontakter som har ført til brudd på isolasjon, løse tilkoblingspunkter eller andre skader. Lysbuevernet vil oppdage faren tidlig og kutte strømmen før det har gått for langt. En lysindikator vil gi deg beskjed om hvor alvorlig feilen er.

Se video om AFDD+ her:

 

Venter nye krav til sikkerhet i nye boliger

Alle nye bygg i Norge bygges etter NEK400. En av endringene som kom i 2018 var en anbefaling om bruk av lysbuevern i områder der folk sover, rom som inneholder uerstattelige verdier eller er spesielt sårbare for brann. Det antas at det ikke vil ta lang tid før dette går fra å være en anbefaling til å bli et krav.

 

Slik får du tak i AFDD+

EATON er den eneste leverandøren i det norske markedet som leverer AFDD+ som en alt-i-ett enhet til ditt private sikringsskap. Elektriker’n Majorstua er samarbeidspartner, og kan installere dette utstyret hjemme hos deg. Ta kontakt med oss i kontaktskjemaet under.

 

Klikk her for å ringe oss nå

(Telefon åpen mandag-torsdag kl. 8-16, fredag kl. 8-15)