test

Få bedre arbeidsmiljø med rett kontorbelysning

Riktig kontorbelysning er langt mer komplisert enn det først kan fremstå, men dersom du får det til kan gevinsten være stor. Har du som ansvar å velge belysning til på din arbeidsplass, er du nødt tenke langt utover det rent estetiske.

De siste tiårene har vi beveget oss fra mye industri til mye teknologi, og dermed må arbeidsforholdene tilpasses nye måter å jobbe på. Lys på arbeidsplassen, trivsel og sikkerhet henger tett sammen. Derfor har arbeidstilsynet utarbeidet regler og retningslinjer en er nødt til å ta høyde for når man skal velge lyskilder til kontoret. Her får du en enkel innføring i hvordan du kan skape bedre arbeidsmiljø med rett belysning.

 

riktig belysning på kontoret bidrar til godt miljø

Økt trivsel med riktig lys: En kombinasjon av kunstige og naturlige lyskilder har dokumentert effekt på humøret

 

Gode grunner til å legge ned en ekstra innsats i belysningen

De ansatte skal kunne yte sitt beste hver dag, året rundt. Arbeidstilsynet skriver på sine nettsider at «for dårlig belysning i arbeidslokalet kan gi både belastningsskader og øke risikoen for skader og ulykker». Et vanlig eksempel på dette er dunkel belysning som får den ansatte til å sitte eller stå på måter som negativt belaster muskler og skjelett, slik at vedkommende ser bedre. Over tid vil det resultere i plager og økt risiko for fravær og sykemeldinger.

I et land med store sesongvariasjoner hva gjelder naturlig lys, dukker det opp flere utfordringer. Det er tider på året der solen er lav og kan blende den ansatte. Dette gir behov for effektiv lysskjerming, gjerne fra elektriske persienner som kan programmeres til å fungere automatisk. Andre tider på året vil solen stå høyt på himmelen hele dagen. Da kan vi dra nytte av det naturlige dagslyset og fordelene det tar med seg.

Det er nemlig slik at ved å bli eksponert for dagslys produserer kroppen blant annet serotonin, som påvirker lykkefølelsen. Likeså vil en lang vintersesong øke søvnbehovet og påvirke energinivåene negativt. Derfor er det viktig å veie opp for dette så godt det lar seg gjøre med kunstige lyskilder. Effekten vil være mer tilfredse, opplagte og fornøyde ansatte som får en mer effektiv arbeidshverdag.

Her er fleksibilitet og omstillingsevne er nøkkelord, og kommer godt med i et land som byr på varierte årstider og lysforhold.

 

Les også: Effektiviser arbeidsplassen med lysstyring

 

Hvem er dine ansatte og hva jobber de med?

Det er nyttig å ha tenkt gjennom hvordan de ansatte utfører arbeidsoppgavene sine og velge belysning ut fra dette. Et annet poeng er å se på gjennomsnittsalderen i bedriften din. Er den høy, er det muligens behov for litt sterkere kontorbelysning enn vanlig. En på 60 år vil trenge så mye som 5-6 ganger sterkere lys enn en 20-åring.  Som tidligere nevnt kan også dårlige lysforhold i verste fall medføre sykdom og belastningsskader.

I tillegg skal man helst unngå blending fra for eksempel blanke flater som kaster refleksjoner, for skarpe kontraster i farger og for store overganger mellom sterkt og svakt opplyste områder. Luminansforholdene mellom soner med ulik belysning skal ikke overstige 5:3:1, som vil si at lyset bør være fem ganger sterkere i arbeidsfeltet enn i en del av kontoret som ligger lenger unna.

 

Kontorenes utforming er viktig!

Stadig flere bedrifter velger åpne kontorlandskap. Dette medfører en større utfordring når det kommer til individuell lysttilpassing. Løsningen er å ha innfelte takarmaturer sammen med punktbelysning for den enkelte i form av for eksempel en mindre skrivebordslampe. Arbeidstilsynet skriver at passende lysstyrke for arbeidsfeltet er på ca. 500 lux.Enmannskontorer gir bedre muligheter for individuell tilpassing. Her kan du velge belysning på egne premisser. Innfelte eller nedhengte armaturer som hovedlys kombinert med en skrivebordslampe som kan justeres etter behov, er en vanlig og god løsning.

 

Les også: 5 tips til å holde orden i ledningene på kontoret

 

Stort spenn i bruksområder i møterommene

Et møterom skal kunne brukes på flere måter. Dermed må også løsningene for belysning være fleksible. Alt fra store og små møter skal kunne fungere like bra som en videokonferanse eller en presentasjon. Noen møter varer også hele dagen. Belysningen må da være slik at den ikke er til belastning eller ulempe for effektiviteten.

 

Fellesområder

Med fellesområder menes korridorer og områder der det er høy sirkulasjon av mennesker, for eksempel en kantine eller et venterom. Dette er områder som skal by på avkobling og gi ny energi. Styrken i slike områder bør være minst 50 lux på vegger og 30 lux i taket.

 

Belysning i fellesområder

Behagelig belysning: Lek gjerne med design og funksjon på belysningen i fellesområdene

 

La de ansatte få være med på å bestemme

Selv om det er utviklet flere standarder og retningslinjer for hvordan belysning på arbeidsplassen bør være, så er det viktig å ikke glemme at vi er individuelle mennesker med egne preferanser og behov. Å sitte dag ut og dag inn med belysning som ikke er individuelt tilpasset er lite ideelt. Enten lyset er for sterkt, for svakt eller feil vinklet er det helt nødvendig at de ansatte får ha en påvirkningsmulighet, og at deres meninger tas på alvor. På denne måten vil både formelle retningslinjer og spesielle behov for trivsel ivaretas og arbeidsmiljøet blir helt optimalt!

 

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om kontorbelysning. Vi kan hjelpe deg med god kunnskap og verktøy for å undersøke hvordan lysforholdene er hos deg.

 

Klikk her for å ringe oss nå

(Telefon åpen mandag-torsdag kl. 8-16, fredag kl. 8-15)